Aquestes condicions són els termes i condicions amb què vostè (l’usuari) i Almacén Central de Librería SL regulen l’ús i el gaudi del web www.amilibro.com. Ser usuari del web www.amilibro.com implica que vostè reconeix haver llegit i acceptat aquestes   condicions i allò que es derivi de la normativa legal aplicable en aquesta matèria. Si vostè no està d’acord amb aquestes condicions li preguem que no continuï fent servir aquest web.

1.- OBJECTE DEL WEB.
El web d’Amilibro (d’ara endavant, el web) s’ha realitzat amb un objectiu merament informatiu per als seus usuaris, que disposen d’una informació que s’ofereix de manera  gratuïta i accessible per a tothom sense necessitat d’abonar cap import en cap moment  de l’accés. És especialment sobre aquest entorn que Almacén Central de Librería SL vol establir aquestes condicions i limitacions d’ús, que s’estenen en totes les clàusules complementàries i no contradictòries que puguin cobrir altres parts del web subjectes a condicions generals i/o particulars, fins i tot unes “Condicions Particulars” en cas que fos necessari per a serveis concrets. Aquestes darreres “Condicions Particulars” s’hauran de posar a disposició de l’usuari de manera fefaent per qualsevol mitjà i l’usuari les haurà de veure abans que totes dues parts les considerin acceptades i obrin en conseqüència.

2.- DRETS D’AUTOR I MARQUES.
La propietat intel·lectual i industrial, marques comercials, gràfics, imatges, logotips, informació i icones visibles al web d’Amilibro són propietat exclusiva d’Almacén Central de Librería SL o, si escau, de l’entitat o col·lectiu que n’hagi autoritzat la  inclusió. Tot el contingut i el seu format estan protegits per les lleis vigents d’àmbit nacional i internacional.
L’ús interessat de qualsevol contingut que es trobi al web d’Amilibro queda absolutament prohibit sense concessió d’una llicència per escrit.

3.- POLÍTICA DE PRIVACITAT.
L’objectiu de la política de privacitat d’Amilibro és complir al màxim la legislació vigent de protecció de dades personals. Per a qualsevol dubte al respecte, així com per exercir el seu dret d’oposició, rectificació o cancel·lació de les seves dades a les nostres  bases de dades, s’haurà d’identificar de manera fefaent i adreçar-se per escrit a Almacén Central de Librería SL, C/ Eduardo Torroja, 5 – 28914 – Leganés (Madrid), o al telèfon 91 686 47 11, o a través de l’adreça electrònica  acl@almacencentraldelibreria.com.
Almacén Central de Librería SL no farà servir les seves dades sense el seu permís, tret de l’adreça electrònica, quan calgui, per mantenir una conversa que hagi iniciat vostè, a més de facilitar-li, en la mesura que sigui possible i sense estar-hi obligat en cap  moment, una manera d’administrar la seva pròpia informació i serveis. En fer servir el  web www.amilibro.com, vostè ens està autoritzant a emmagatzemar el rastre que deixa la seva adreça IP amb el propòsit d’administrar els sistemes, millorar l’efectivitat del web i fer estudis estadístics globals, i també com a mesura de seguretat i per respondre davant de requeriments judicials si fos el cas. L’usuari té la possibilitat d’acceptar galetes o rebutjar-les configurant el seu navegador amb aquesta finalitat. En aquest cas, és possible que algunes de les funcionalitats del web no funcionin adequadament. A vegades, en els formularis on es recullen dades es sol·licita l’autorització per enviar-li novetats sobre el servei d’Amilibro i/o de tercers, i puntualment per fer enquestes per conèixer el nivell de satisfacció de l’usuari pel que fa al servei.
Almacén Central de Librería SL, en qualitat de propietària i gestora del web, no podrà vendre ni llogar a terceres organitzacions la seva llista d’usuaris i dades de contacte, però sí que és possible que, dins de les comunicacions que faci directament, s’incorpori informació de terceres organitzacions que Almacén Central de Librería SL entengui que pot ser d’interès especial per a l’usuari, el qual es podrà oposar a aquest tractament en qualsevol moment, tal com recull la nostra política de privacitat.

4.- RESPONSABILITAT.
Almacén Central de Librería SL no es fa responsable dels danys i perjudicis que es produeixin per errors o per mala configuració del programari instal·lat a l’ordinador de l’usuari, errors en la transmissió i defectes del fabricant de programari. Aquest web està preparat per defecte per ser visualitzat en navegadors Microsoft Internet Explorer en les  versions 7 o superiors amb sistemes operatius Windows XP, 7, 8, etc. Almacén Central de Librería SL no respon de la manca de visualització d’informació rellevant que es pugui produir en un altre tipus de combinació possible de navegadors i/o sistemes operatius.
Vostè és l’únic responsable del que passi al seu equip i haurà de prendre les mesures de seguretat adequades per protegir la informació que s’hi allotgi per evitar pèrdues o danys causats per descàrregues des del web pel que fa a la informació a què pugui  accedir l’usuari a través del web, a causa de les diferents fonts d’obtenció de la informació i del procés de gravació. Almacén Central de Librería SL no en garanteix  la correcció absoluta i per això l’usuari no podrà exigir cap responsabilitat per danys i perjudicis derivats d’errors en la informació subministrada.

5.- MODIFICACIONS.
Almacén Central de Librería SL podrà variar aquestes condicions en qualsevol  moment, tot i que no hi ha intenció que sigui freqüent, publicant en aquesta mateixa  pàgina les dates de les modificacions, que entraran en vigor de manera immediata. Si per algun canvi legislatiu o alguna resolució judicial deixa de ser aplicable una part d’aquestes condicions, aquestes clàusules s’anul·laran, però la resta seran perfectament vàlides i continuaran vigents. El fet de continuar fent servir el nostre web implica que vostè accepta aquestes condicions i que es compromet a acceptar les modificacions que s’hi hagin fet, i que s’obliga a revisar aquesta pàgina amb freqüència. En cas que no accepti aquestes condicions, no ha de continuar visitant el web d’Amilibro.